Den öppna länken är tillgänglig tills dess att den tas bort av dig eller tills en köpare förbinder sig till den. Max en köpare kan köpa din vara via den öppna länken och fram tills dess är den alltså tillgänglig. Du måste själv avaktivera den öppna länken om du säljer varan på annat sätt än via den öppna länken.