Om du ser att någon bryter mot reglerna kring vad som får och inte får säljas via Treddy ber vi dig att kontakta support!