Oftast finns det en ursprunglig kontaktväg mellan köparen och säljaren via mejl, telefon eller dylikt. Treddy sköter affären och agerar som en mellanhand utan direkt kontakt mellan parterna.