Det finns ingen begränsning på antal aktiva varor!