Gäller det en affär med en specifik person? Vänligen se Treddys användarvillkor för mer information. 

Om du istället använder dig av öppen länk finns det ingen tidsbegränsning. 

OBS: Se till att ta bort din öppna länk när du har sålt din vara då ditt erbjudande ligger öppet tills den är borttagen av dig eller tills en köpare förbundit sig till den.