Hej!


För oss på Treddy är inte bara tryggheten vid försäljningar och köp det viktiga utan även att vi tänker på en hållbar framtid! Därför har vi valt DB Schenker som vår transportleverantör. 


Då näthandeln växer sig större dag för dag är det viktigt för alla inblandade att tänka på vår jord och dess resurser. DB Schenker arbetar aktivt för detta med målet att leverera paket helt fossilfritt i framtiden! Under tiden ser företaget till att klimatkompensera varje paketleverans inrikes utan extra kostnad för kunden. Det är dock viktigt att påpeka att klimatkompensationen är ett komplement till annat hållbarhetsarbete som DB Schenker gör och är inte enbart ett sätt att köpa sig fri. 


Klimatkompensation fungerar på så sätt att den som har orsakat ett utsläpp betalar för att samma mängd utsläpp minskar någon annanstans. Det kan exempelvis ske genom att köpa utsläppsrätter eller investera i utbyggnad av förnybar energi. Det är dock viktigt att vara försiktig när valet av aktör görs då det finns många oseriösa aktörer som erbjuder klimatkompensation. FN införde “The Clean Development Mechanism” (CDM) för att motverka oseriösa initiativ. CDM innebär att det finns särskilda krav som ställs på spårbarhet, transparens, revision och uppföljning. 


DB Schenker har därför valt att samarbeta med Atmosfair som hjälper dem att investera i CDM-certifierade projekt. Genom detta samarbete satsas det inte bara i projekt som leder till investeringar i fossilfri teknik utan även i projekt som leder till att fossila energikällor tas bort. DB Schenker väljer projekt där man kan se en mätbar minskning av faktiska utsläpp av växthusgaser. 


Vi på Treddy tycker att detta är fantastiskt då vi ständigt jobbar mot att bekämpa klimatförändringarna! Detta gör vi genom att hjälpa människor att minska sitt klimatavtryck genom en tjänst som gör det enklare att konsumera mer hållbart! Genom att vi har valt DB Schenker som transportleverantör är alla paket som skickas via Treddy även klimatkompenserade. Hur bra är inte det?! 


Om du är nyfiken på att läsa mer om DB Schenkers arbete med klimatkompensation kan du göra det här


Tack för att du bidrar till en mer hållbar värld och handlar cirkulärt samt klimatsmart hos oss!