Genom att gå till “Pågående affärer” i vänstermenyn när du loggat hos Treddy in så kan du se dina aktiva affärer och vilka statusar dessa har.