Om paketet skadats under transporten behöver Köparen aktivt neka varan inom 24 timmar inne i sin profil och uppge fraktskada som anledning. Köparen behöver också anmäla detta inom 24 timmar till Schenker genom att klicka här och till oss på support@treddy.se Hur du går till väga:

Om du misstänker att paketet skadats under transporten


  1. Vid misstanke om transportskada ska reklamation ske både till oss och Schenker.

  2. Det åligger mottagaren av paketet att i samband med att paketet hämtas ut kontrollera om det finns synliga skador. Första reklamationen ska då ske direkt till paketombudet vid utlämningen. Dold skada som inte syns vid utlämnandet ska anmälas till oss så snart som möjligt men inte senare än ett (1) dygn efter det att paketet hämtades ut. Detta görs genom att aktivt neka varan inne på Mina sidor hos Treddy.

  3. Den som begär ersättning för transportskada måste skicka in underlag i samband med sin reklamation. Underlaget ska styrka varans värde, beskriva vad skadan består i samt innehålla foton på emballage och skadad vara. Vi och transportören har rätt att besiktiga skadade varor.

  4. Om transportören godkänner din reklamation om att varan ej är brukbar (totalskada) ersätter Treddy dig för det skadade paketet upp till ett maxbelopp om 15 000 kronor , inklusive ersättningen från transportören. Ersättningen från Treddy och transportören kan således aldrig sammanlagt överstiga 15 000 kronor.

  5. Om ett paket blir totalförstört under frakten får köparen tillbaka sina pengar och fraktkostnaden. Säljarens vara omfattas treddygarantin och säljaren får ut pengar för den skadade varan. Det är dock viktigt att varan är väl förpackad då det är säljarens ansvar att varan är förpackad för att inte gå sönder under frakten. Försäkringen täcker inte skador som uppstår på grund av bristande emballage.