Om ett paket kommit bort ska detta anmälas av säljaren till Schenker här och till oss på support@treddy.se Hur du går till väga:

Om du misstänker att paketet försvunnit under transporten

  1. Vid misstanke om att paketet försvunnit under transporten ska reklamation ske både till oss och Schenker.

  2. Om ett paket inte har nått mottagarens paketombud inom 30 dagar från det att det lämnades in för transport anses paketet vara försvunnet. En förlustanmälan ska då lämnas in av paketets avsändare och vara oss tillhanda inom 60 dagar från det att paketet lämnades in.

  3. Den som begär ersättning för transportskada eller förlust måste skicka in underlag i samband med sin reklamation. Underlaget ska styrka varans värde.

  4. Om transportören godkänner din reklamation om att paketet är försvunnet ersätter Treddy dig för det försvunna paketet upp till ett maxbelopp om 15 000 kronor, inklusive ersättningen från transportören. Ersättningen från Treddy och transportören kan således aldrig sammanlagt överstiga 15 000 kronor.

  5. Om ett paket försvinner under frakten får köparen tillbaka sina pengar och fraktkostnaden. Säljaren får betalt för varan av Treddygarantin som ingår hos Treddy.