Här följer några bra tips till dig som ska köpa något:

 • Upprätta en konversation med den du handlar med så att båda parterna är väl informerade. Detta minskar risken för missförstånd och ökar tryggheten mellan er. 


 • Använd en säker betalningstjänst, som Treddy, för att minska risken för bedrägeri och öka tryggheten för båda parter.


 • Spara konversationer med köpare/säljare för din egen trygghet om det skulle uppstå några problem under vägen. Detta är ert skriftliga bevis om en tvist eller konflikt skulle uppstå.


 • På Treddy kan du kolla in omdömen på den du gör affär med, innan affären fullgörs. Då får du ta del av vad andra har upplevt av personen när de genomförde en affär med hen.

 • Diskutera vem som skall betala för affärens kostnader för att undvika missförstånd eller konflikt i ett senare skeende.

 • Skicka inte bilder på legitimation eller andra identitetshandlingar. Det är mycket viktigt att du aldrig lämnar ut känslig information i form av text eller bild till en annan person då det endast ökar risken för bedrägeri. Din motpart är inte i behov av att ta del av den typen av information.

 • Skriv allt viktigt som hör till affären i köpekontraktet, detta är ett juridiskt bindande avtal. För att öka bådas trygghet är det viktigt att så mycket information som möjligt om affären finns med i köpekontraktet.


 • Be om kvitto på varan för att säkerställa att varan inte är stulen eller förfalskad.

 • Undersök varan direkt när du fått den. Kontrollera att varan överensstämmer med säljarens beskrivning. Med Treddy har du 24 timmars undersökningstid av varan från det att den hämtats ut från ditt ombud.

 • Om ett erbjudande är för bra för att vara sant kan det ibland vara det.

 • Be om bilder eller filmer. Detta är ofta den bästa beskrivningen av det du vill köpa.